Skip to main content
Cơ hội việc làm bảo vệ chuyên nghiệp tại Tập đoàn dịch vụ Bảo Vệ Kawasaki
Tuyển bảo vệ tại quảng ninh

Tuyển nhân viên bảo vệ tại KCN Texhong Hải Hà – Quảng Ninh

Tuyển bảo vệ thời vụ Mức chi trả công: 14.000đ/giờ Mức chi trả công: 14.000đ/giờ Được cấp cho mượn đồng phục và các dụng cụ để làm việc, đến khi thôi làm việc trả lại cho công ty. Phương thức trả Tiền công trả theo tuần (làm đến ngày thứ 10 được trả lương của […]

Read More

097 833 39 63